BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE DOĞRU İŞLETME KURALLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE DOĞRU İŞLETME KURALLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞi   
Eğitim Süresi: 1 İş Günü(8 saat)
AMAÇ

Endüstriyel uygulamalar alanında Sanayide Basınçlı Hava Sistemlerinin Seçimi ve İşletilmesi konusunda çalışanların yetkinliği ve becerilerini geliştirmek, nitelikli iş gücünü de sektöre kazandırmak

KATILIMCILARIN SAĞLAYACAĞI YARARLAR
-Basınçlı Hava sistemlerinde ihtiyaca uygun sistemlerin seçim kriterlerinin öğrenilmesi,
-Basınçlı Hava sistemlerinde enerjinin verimli kullanılması ve işletim sisteminin öğrenilmesi,
-Basınçlı Hava sistemlerinde üretimi ve dağıtımında saha ekipmanların doğru seçiminin öğrenilmesi,
-Basınçlı Hava Sistemlerinde devreye alınması işlemlerini yapabilme,
-Basınçlı Hava sistemlerinde otomasyon ve kontrol sistemlerinin öğrenilmesi,
-Basınçlı Hava sistemlerinde enerjinin verimli kullanılması hakkında tesisat dizayn kurallarının öğrenilmesi
-Basınçlı Hava sistemlerinde işletme ve periyodik kontrol işlemlerinin öğrenilmesi.

PROGRAM İÇERİĞİ
-Enerji Verimliligi Uygulamaları
-Ölçüm Yöntemleri
-Basınçlı Hava Bilgisi
-Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliligi

YÖNTEM
Dersler BTSO Enerji Verimliliği Uygulama Merkezinde yapılır.
Projeksiyon ve interaktif sunumlar eğitimin bir parçası olacaktır.
Uygulamalar tüm öğrencilere yaptırılır.

KİMLER KATILMALI
En az lise ve dengi okul mezunu, işletmelerin teknik işleri ile uğraşan kişiler

Eğitim Saatleri: 10:00 – 16:00
Eğitim en az 10 en fazla 15 katılımcı ile açılmaktadır.


Eğitime Başvurmak İçin: http://onkayit.butgem.org.tr 
 
Detaylı Bilgi İçin : http://www.butgem.org.tr

Tel: 0 224 261 12 11    E-mail:  butgem@butgem.org.tr

Eğitim Hakkında Mail/Telefon ile Bilgilendirme Yapılmasını İstiyorum.