BUHAR SİSTEMLERİNDE DOĞRU İŞLETME KURALLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ


BUHAR SİSTEMLERİNDE DOĞRU İŞLETME KURALLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SÜRE : 1 İş Günü(8 saat)AMAÇ
Endüstriyel uygulamalar alanında Sanayide Buhar Üretimi ve Tüketimi konusunda çalışanların yetkinliği ve becerilerini geliştirmek, nitelikli iş gücünü de sektöre kazandırmak

KATILIMCILARIN SAĞLAYACAĞI YARARLAR
-Buhar sistemlerinde emniyet sistemlerinin öğrenilmesi,
-Buhar üretiminde yakıt kaynakların verimli kullanılması,
-Buhar üretiminde ve dağıtımında ekipmanların doğru seçiminin öğrenilmesi,
-Buhar kazanlarının devreye alınması işlemlerini yapabilme,
-Buhar tüketim noktalarında kondenstop kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi,
-Buharın verimli kullanılması hakkında tesisat dizayn kurallarının öğrenilmesi
-Buhar sistemlerinde işletme ve periyodik kontrol işlemlerinin öğrenilmesi.

PROGRAM İÇERİĞİ
-Buhar Kazanı Donanımları
-Kazan Besi Suyu Hazırlama Sistemleri
-Kazan Blöfleri, Önemi ve Isı Geri Kazanımı
-Kazanlarda Enerji Verimliligi (Uygulamalı)
-Flas Buhar
-Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliligi
-Kondens Sistemlerinde Enerji Verimliligi

YÖNTEM
Dersler BTSO Enerji Verimliliği Uygulama Merkezinde yapılır.
Projeksiyon ve interaktif sunumlar eğitimin bir parçası olacaktır.
Uygulamalar tüm öğrencilere yaptırılır.

KİMLER KATILMALI
En az lise ve dengi okul mezunu, işletmelerin teknik işleri ile uğraşan kişiler
Eğitim Saatleri: 10:00 – 16:00
Eğitim en az 10 en fazla 15 katılımcı ile açılmaktadır.


Eğitime Başvurmak İçin: http://onkayit.butgem.org.tr 
 
Detaylı Bilgi İçin : http://www.butgem.org.tr

Tel: 0 224 261 12 11    E-mail:  butgem@butgem.org.tr

Eğitim Hakkında Mail/Telefon ile Bilgilendirme Yapılmasını İstiyorum.