• IOHS Hibe Programı Kapsamında 'Yüksekte Çalışma ve Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi' Proje Tanıtım Toplantısı 21 Haziran 2021 tarihinde katılımcıların konuşmalarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

  • BUTGEM, Mesleki Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamasının En Büyük Uygulayıcısı Olmayı Hedefliyor

    BUTGEM, Mesleki Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamasının En Büyük Uygulayıcısı Olmayı Hedefliyor

  • İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarların Kurulması, Uygulamaların Geliştirilmesi Projesi için Mal Alımı İhalesi ve Hizmet Alımı İhalesi

    İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarların Kurulması, Uygulamaların Geliştirilmesi Mal Alım İhalesi

  • Bebka Destek Programı kapsamında Plastik Enjeksiyon makinası Sanal Gerçeklik Uygulaması Eğitici eğitimleri başarı ile gerçekleştirildi