TR41/20/COVID/0019 Biyosidal Özellikte Çok kullanımlı Cerrahi Maske Üretilmesi PROJESİ 

 

PROJENİN ADI: TR41/20/COVID/0019 Biyosidal Özellikte Çok kullanımlı Cerrahi Maske Üretilmesi PROJESİ 

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında gerçekleştirilen BEBKA Projesinin uygulanma süresi 3 aydır. 

Genel Amaçlar: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı- BUTGEM'de öncelikle TR41 Bölgesi'nde yer alan sağlık çalışanlarının ve hastaların mevcut ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile cerrahi maske üretim kapasitesinin geliştirilmesi, maskelere fonksiyonellik katarak kullanım ömürlerinin ve biyosidal (antiviral, antibakteriyel) özelliklerinin iyileştirilmesi, kurumlar arası işbirliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

1-Cerrahi maskeler için TR41 Bölgesi'nde kapasite geliştirilmesi: 

Türkiye'de mart ayında görülmeye başlanan virüs için alınan önlemler her ne kadar sıklaştırılsa da virüsün yayılma hızı her hafta yaklaşık ikiye katlanarak artmaktadır. COVID-19 ile enfekte olan hastalara müdahalede sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğu tartışılmazdır. Salgının artışı nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarının yeterli maske bulmaları konusunda sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde alınan tedbirler kapsamında toplu alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca üretim ve hizmet sektörü çalışanları da her gün birçok kişiyle iş yerinde etkileşim halinde olup, virüs tehdidi sebebiyle maske kullanmak zorundadır. Türkiye'nin COVID-19 mücadelesine katkı sunmak için proje kapsamında, mücadelenin temel dayanağını oluşturan sağlık çalışanları öncelikli olarak, cerrahi maske üretimi için mevcut altyapımıza gerekli cihazları temin ederek tam kapasite ile sağlık çalışanlarının, risk grubundaki kişilerin ve tüketicilerin ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

  1. Sağlık sektöründe kullanılan maskelere fonksiyonellik katarak çoklu kullanımlarının geliştirilmesi ve antiviral özelliklerinin iyileştirilmesi yolu ile koruyuculuklarının artırılması: Sağlık sektöründe koruma amaçlı kullanılan maskelere antiviral özellik kazandırılmasını sağlamak amacıyla laboratuvar çalışmaları tamamlanmış ve bitkisel ekstraksiyonlarla zenginleştirilmiş nanopartikül materyallerinin tekstil kumaşlarına emdirilerek maske kullanımına ekonomik bir çözüm sunmaktır. Özel Amaçlar: COVID-19 salgınının tüm dünyada hızla yayılması ve birçok ülkede sağlık çalışanlarının koruma amaçlı kullandığı ürünlerde yeterli stoğa ulaşılamaması sonucunda risk daha da artmaktadır. Bir sağlık çalışanının 1 haftada kullandığı 3 katlı cerrahi maske en az 21 adettir. Bu kapsamda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün yayınladığı İhtiyaç Listesi göz önünde bulundurulduğunda maskeler için 700.000 adet, tulum 30.000 adet ve tek kullanımlık önlük 45.000 adet olup bu adetler sürekli artış yönündedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 pandemisi sebebiyle insandan insana bulaşın önlenmesi için maske kullanımının önerilmesiyle halk arasında da maske kullanımında artış gerçekleşmiştir. Ülkemizde kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından tüketiciler oldukça yoğun bir biçimde maske kullanmaktadır. Özellikle kalabalık işyerlerinde çalışanlar, toplu taşıma, okullar, sosyal alanlar vs gibi ortamlarda insanlar maske kullanımını alışkanlık haline getirecekler ve maske hayatımızın vazgeçilmez bir sarf malzemesi durumuna gelecektir. Artan talep karşısında ihtiyaç planlamalarının, stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması açısından çok önemlidir. Önerilen proje kapsamında, 

- BTSO Eğitim Vakfı- BUTGEM'de bulunan Tekstil Atölyesi altyapısında maske üretimi için gerekli kapasitenin oluşturulması, 

-Biyosidal özelliğine sahip çinkooksit materyalini bitkisel ekstraksiyonlarla desteklendirerek maske üretiminde kullanılacak kumaşlara emdirilmesi, çoklu kullanım özelliğinin sağlanması, 

-Ürünlerin mevcut kullanım formlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, maske için belirtilen standarda uygun olarak geliştirilmesi ve üretilmesi, 

-Hazırlanan materyallerle antiviral etkinlik kazandırılan maskelerin COVID-19 ile mücadelede kullanılması, 

-Antiviral özellik nedeniyle üzerinde bakteri, virüs ve mikrop barınamayacağı için daha uzun süreli kullanımı, böylece kullanılıp atılan maske miktarının ekonomik ve çevresel etkilerinin azalması, 

-Oluşturulan üretim hattının pandemi sonrası BTSO Eğitim vakfı BUTGEM' de en az 3 yıl boyunca kar amacı gütmeksizin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

-İşbirliği kapasitesinin güçlendirilmesi, 

-Proje süresince en az 300.000 adet maske üretimi gerçekleştirilip İl Sağlık Müdürlükleri'ne verilmesidir.