Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

İleri Catia Uygulamaları

AMAÇ 

Katılımcıları, İleri Seviye Catia Uygulamaları konusunda yetiştirmektir.


PROGRAM İÇERİĞİ

Parçaların montaj ortamına alınması
Kısıtlama ve serbestliklerin belirlenmesi
Yeni mekanizma oluşturulması
Mekanizma analizi
Simülasyon oluşturma
Senaryo tasarımı
 

YÖNTEM

Catiaprogramı kullanılarak makine ve kalıp parçalarının tasarımlarının yapılması
Bu ders için; anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; işletmelerde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. Yöntem ve teknikler.
Bilgisayarda çizim ve üretim programları kullanma.
Her kursiyerin kendisine tahsis edilen bilgisayarda uygulama yapması,
VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, öğretim materyalleri vb.
 
        

KİMLER KATILMALI
Tercihen en az lise ve dengi okul mezunu (veya BUTGEM ‘ de Sac Metal Kalıp Tasarım Eğitimini almış)  kişiler,

SÜRE
Toplam 40 ders saati  / 2 hafta

KATILIMCI SAYISI
Katılımcı sayısı 20 kişi/Sınıf