TR41/20/COVID/0019 Biyosidal Özellikte Çok kullanımlı Cerrahi Maske Üretilmesi PROJESİ