Yönetim

     Hakan NEŞELİ
     Genel Koordinatör
     hakanneseli@butgem.org.tr
   
   Büşra UYANIK
   Muhasebe Sorumlusu
   busrauyanik@butgem.org.tr
   
   Ali TUĞRAK
   Bilgi İşlem Sorumlusu 
   alitugrak@butgem.org.tr
   Ekrem ATASOY
   Atölye Sorumlusu
   ekrematasoy@butgem.org.tr
   Hilal YILDIRIM
   Tanıtım ve İnsan Kaynakları Sorumlusu
   hilalsipahi@butgem.org.tr
   Duygu GÜLEN
   Satın Alma ve Evrak Kayıt Sorumlusu
   duygugulen@butgem.org.tr
 
     Burak Hamzaçebi
     Atölye Sorumlusu Yrd.
     burakhamzacebi@butgem.org.tr