MODELİSTLİK EĞİTİMİ

MODELİSTLİK EĞİTİMİ  SÜRE (450 SAAT)
  
                                            
 

MODÜL 1: Elde kalıp hazırlama ve uygulama  eğitimi (192 saat)
MODÜL 2 Bilgisayarlı Kalıp Gerber  Eğitimi (192 Saat)
MODÜL 3:  Atölye Eğitimii (66 Saat)

                                                             
      

AMAÇ

Konfeksiyon Sektörünün hızla gelişen ve değişen gereksinimlerine cevap verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisini kazanmış, üretim sürecini organize etme ,yetenek ve yaratıcılığına sahip, konfeksiyon kalıpçıları (modelist) yetiştirmektir.
 

KATILIMCILARA SAĞLAYACAĞI YARARLAR

-    Temel giysi kalıplarını hazırlayabilir.
-    Model uygulama, serilendirme, şablon, model analizi, dikim planı ve malzeme planlaması yapabilir.
-    Kalıp hazırlama  ve uygulama işlemlerini yapabilir.
-    Model tanımlaması ve model analizi yapabilir.
-    Gerber V8 Programı’nı kullanabilir.
-    Kadın, bebe ve çocuk  giysi kalıp tasarımlarını elde ve bilgisayar ortamında hazırlayabilir.
-    Serim, kesim çeşitlerini öğrenir.
-    Beden dağılım hesaplarını yapabilir.                                                                                                 
 -   Temel dikim tekniklerini öğrenir.
-    Plotter kullanabilir.
 

PROGRAM İÇERİĞİ

-Kadın, bebek ve çocuk kalıbı hazırlama.
- Bilgisayar Destekli  GerberV8 Programı  Kullanabilme.
-Temel dikim tekniklerini uygulayabilme.

YÖNTEM

-    Kalıp tasarımları elde ve bilgisayar ortamında yapılır.
-    Aktif şekilde bilgisayar programını kullanabilir.
-    Her Kursiyer sınıf ortamında elde kadın, bebek ve çocuk giyimi kalıplarını hazırlar.
-    Her kursiyer atölye ortamında temel dikim teknikleri çalışmalarını  hazırlar.                                              
-    Her kursiyer kendisine ait bilgisayarda kalıp model uygulama, serilendirme ve pastal çalışmalarını oluşturur.
-    Eğitim sonunda dersin içeriğine uygun bir proje çalışması yapılacaktır.
 

KİMLER KATILMALI

 -En az lise ve dengi okul mezunu kişiler.
 
 
Eğitime Başvurmak İçin:   http://onkayit.butgem.org.tr
 
Detaylı Bilgi İçin :  http://www.butgem.org.tr

Tel: 0 224 261 12 11    E-mail:  butgem@butgem.org.tr