BUTGEM’DEN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE VE DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÜCRETSİZ MESLEKİ EĞİTİM FIRSATI

ILO PROJESİ HAKKINDA
Suriye’de Mart 2011’den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve milyonlarca Suriyeli yaşadığı yerleri terk etmek zorunda bırakılmıştır. Kendi yaşam alanlarından ayrılmak zorunda kalan bu insanların bir bölümü Türkiye’ye göç etmiştir. Ülkemize gelen göçmenlerin % 70 sinden fazlası mesleği olmayan kişilerden oluşmaktadır. Bu kitlenin işsiz kalması, sosyal entegrasyonlarını da zorlaştırmaktadır. Suriyeli göçmenlerin niteliksiz olarak istihdamları durumunda da düşük veya düzensiz gelir,  kayıt dışı çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi sorunlar, bu kitlenin çalışan yoksul haline gelmelerine neden olmaktadır.
Engelli bireyler, yoksul veya yoksulluk riski altındaki bireyler, yerinden olmuşlar, eski mahkûm veya tutuklular, Roman vatandaşlar, yoksulluk riski altındaki çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, madde bağımlıları, çalışan çocuklar ve aileleri, vb. özellikle ele alınması gereken toplumumuzdaki dezavantajlı bireylerdir. Bu grup, Suriyeli göçmenlerden ayrı olarak kendine has özel sorunlara sahip olmasına rağmen, işgücü piyasasına, eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal korumaya kısıtlı erişim, her iki kitlenin ortak sorunları olarak değerlendirilmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz bu iki kitle, eğitimsiz ve niteliksiz bir durumda olmalarına karşın, nitelikli hale getirilmeleri durumunda, Bursa işgücü piyasasının insan kaynağı talebine cevap verebilecek bir potansiyel arz etmektedir.
Bu sebeple mesleği olmayan Suriyeli göçmenlere ve Türkiye vatandaşı olup dezavantajlı sayılan bireylere tamamen uygulamalı mesleki eğitim verilerek, işgücü piyasasına hazır hale getirilmeleri ve/veya işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve sosyal entegrasyonları sağlanacaktır.
Bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda:
  • Mesleği olmayan Suriyeli göçmenlere ve dezavantajlı bireylere mesleki eğitim verilerek istihdamlarının kolaylaştırılması,
  • Suriyeli göçmenlerin ve Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması,
  • Suriyeli göçmenleri ve dezavantajlı bireyleri Bursa işgücüne kazandırarak topluma başarılı bir şekilde entegre etmek
  • Bursa iş gücü sektöründe vasıflı elemen sıkıntısına çözüm bulmak
  • Suriyeli göçmenlerin ve Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği hakkındaki farkındalığın arttırılması,
  • İşgücü piyasasında nitelik kazanmış Suriyeli göçmenlere ve dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasıdır (basmakalıp görüşler ve önyargılar dahil).
Bu proje kapsamında Suriyeli göçmenlere ve dezavantajlı kişilere verilecek olan uygulamalı mesleki eğitimler, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı’na bağlı Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) bünyesinde gerçekleştirilecektir.
BUTGEM mevcut altyapısı ve tecrübesi ile bu kitlelerin eğitimini sağlayarak, hem kitlelerin nitelik kazanmalarına ve istihdamlarına, hem de Bursa işgücü piyasasına nitelikli eleman kaynağı kazandırarak iki yönlü fayda sağlayacaktır.
Kurslara alınan Suriyeli Göçmenlere AYRICA  Türkçe A1 ve A2 eğitimleri verilecek.
Suriyeli göçmenlerin Türkçe dil bilgisi yetkinliklerini geliştirmek için, mesleki eğitimlerden bağımsız olarak, A1 ve A2 düzeyinde Türkçe eğitimi verilecektir.

 

MESLEK DALI

HBÖ Modül
Süresi (Saat)

SÜRESİ GÜN

DERS GÜNLERİ VE 
SAATLERİ

1 CNC Tezgahları ve Programlama 600 60 Hafta içi hergün 09:00-17:15
2 Gazaltı (Mig-Mag) Kaynağı 218 22 Hafta içi hergün 09:00-12:45
3 Argon Tig Kaynakçılığı 360 36 Hafta içi hergün 13:30-17:15
4 Düz Dikiş Makineci 336 35 Hafta içi hergün 09:00-17:15
5 Asansör Bakım Ve Onarım Yardımcısı Kurs Programı 355 36 Hafta içi hergün 09:00-17:15
6 Aşçı Yardımcısı 450 45 Hafta içi hergün 09:00-17:15
7 Servis Elemanı Yardımcısı 704 71 Hafta içi hergün 09:00-17:15
8 Boyacı 568 58 Hafta içi hergün 09:00-17:15
9 Terbiye Dijital Baskı Desenci 272 28 Hafta içi hergün 09:00-17:15
10 Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü 300 30 Hafta içi hergün 09:00-17:15
11 Düz Dokumacı 176 20 Hafta içi hergün 09:00-17:15
12 Sıhhi Tesisatçı 576 58 Hafta içi hergün 09:00-17:15
13 Çözgücü 200 20 Hafta içi hergün 09:00-17:15
14 Doğalgaz İç Tesisatçısı 608 62 Hafta içi hergün 09:00-17:15
15 Tekstil Boya İşleri 312 32 Hafta içi hergün 09:00-17:15
16 Ütücü 120 13 Hafta içi hergün 09:00-17:15
17 Betonarme Demircisi 696 70 Hafta içi hergün 09:00-17:15
18 Betonarme Kalıpçısı 712 72 Hafta içi hergün 09:00-17:15
19 Isı ve Ses Yalıtımcısı 592 60 Hafta içi hergün 09:00-17:15
20 Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı 656 66 Hafta içi hergün 09:00-17:15
21 Seramik Karo Kaplamacı 424 43 Hafta içi hergün 09:00-17:15
22 Sıvacı 408 41 Hafta içi hergün 09:00-17:15
23 Taş ve Tuğla Duvarcısı 440 44 Hafta içi hergün 09:00-17:15
24 Türkçe Dil Kursu (A1) 136   Hafta içi hergün 09:00-12:15
25 Türkçe Dil Kursu (A2) 160   Hafta içi hergün 13:30-17:15