Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı

  • BUTGEM - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı
  • BUTGEM - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı

Bursa- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda BEBKA destekleri ile, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO  ve Bursa Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfı BUTGEM tarafından düzenlenen Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı tamamlandı.  

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik BUÜ Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi” ve “İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarlarının Kurulması ve Uygulamaların Geliştirilmesi” projeleri kapsamında mesleki eğitimde yenilikçi modellerin oluşturulması ve işgücü niteliğinin tespiti amacıyla çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, Meslek Liselerinden teknik öğretmenler, sanayiciler ve BEBKA temsilcileri katıldı.

Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayında konuşan Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “BEBKA 2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında Bursa Ticaret Sanayi Odası Eğitim Vakfı BUTGEM ve  Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulumuz ile iki farklı proje yürütüyoruz. Yürütülen bu projeler kapsamında mesleki eğitimde yenilikçi eğitim modelleri oluşturmaya ilişkin bir dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çalıştaya yaklaşık 100 civarı katılımcımız var. Katılımcılar akademisyen, meslek lisesi öğretmenleri ve  sektör temsilcileri olmak üzere üç farklı gruptan oluşuyor. Çalıştayda 10 hedef konumuz var. Hedef konularını daha önceden yapmış olduğumuz ve yaklaşık 3 ay süren bir saha çalışması ile belirledik. Saha çalışmasında öncelikle anket çalışması yaptık. Bu anketlerde mesleki eğitimin zayıf yönleri, güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken hususlar, fırsatlar, tehditler soruldu ve elimizde bir dizi bilgi oluştu. Ayrıca BTSO ilgili meslek komitelerinin toplantılarına katılım sağlandı. Konuyla ilgili bazı sivil toplum kuruluşlarından bilgi alındı. Meslek yüksek okulumuz bünyesinde toplam 18 programda danışma kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Tüm bu saha çalışmalarından elde ettiğimiz geri bildirimler ile hedef konuları belirledik ve bugünkü çalıştayımızda da bu belirlenen hedef konularla ilgili tüm katılımcılarımızla birlikte strateji çalışması yapacağız” diye konuştu.

Çalıştaya akademisyen, meslek lisesi öğretmenleri, sanayiden ve kamudan yönetici ve personel olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı. Mesleki eğitimde yenilikçi modellerin oluşturulması hedefi ile Prof. Dr. Mehmet Karahan moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda mesleki eğitimde Güçlü, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) belirlendi.

Çalıştay hedef konularına göre elde edilen katılımcı görüşleri genel olarak; eğitimde yenilikçi modellerin takip edilmesi, teknolojinin mesleki eğitime entegre edilmesi, eğitim içeriklerinde sektörün beklentilerine yönelik güncellemelerin yapılması ve sanayi kuruluşları ile protokollerin arttırılması yönünde faaliyetler belirlenirken uygulamaya dönük somut çalışmalar için yol haritası oluşturuldu.

Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı
Mesleki Eğitimde Yenilikçi Modeller Çalıştayı