İhale İlan Duyurusu

23.Mayıs.2022
304/1 NOLU SANAL GERÇEKLİK UYGULAMA YAZILIMI HİZMET ALIMI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİNE YÖNELİK İHALEYE DAVET

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” kapsamında, Avrupa Birliği’nin desteğiyle  finanse edilen “Development of Virtual Reality Applications for Working at Height” adlı ve
TREESP1.1OHSMS/P03/304 numaralı projemizin uygulanması çerçevesinde,

Firmanızı ya da firmanız liderliğinde kurulacak konsorsiyumu, özeti aşağıda ve ayrıntıları ekteki tam ihale dosyasının içindeki ‘İş Tanımı’nda sunulan hizmetlerin Açık İhale prosedürüyle alımı için
23/06/2022 tarihine kadar teknik teklif ve fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:
 
6.1 Virtual Reality Application Software Service Procurement Per service 1


Bir ihale göndererek, işlemin sonucu hakkında elektronik yollarla bildirim almayı kabul etmiş
sayılırsınız. Bir teklif vermemeye karar verirseniz, kararınızın nedenini belirterek, bizi yazılı olarak
bilgilendirirseniz memnun oluruz.
Saygılarımızla,
EKLER:
1. “İş Tanımı”
2. “Teklif Formu” (‘Tüzel Kişilik Formu’ ve ‘Mali Kimlik Formu’ dâhil)
3. “Teknik Teklif + Mali Teklif”
4. “Değerlendirme Raporu” (bilgi amaçlıdır)
5. “Hizmet Alımı Sözleşmesi” (bilgi amaçlıdır)

Belgeler İçin Tıklayınız