Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, çalışkan, yüksek vasıflı, yaratıcı ve pozitif düşünen, toplumsal sorumluluk sahibi, bağımsız düşünce yeteneği gelişmiş, özgüven sahibi, sanayide tercih edilen, orta kademe teknik elemanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON
 
Yaşam boyu eğitim anlayışıyla, ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık düzeyine çıkma yolunda öncü ve örnek bir eğitim kurumu varlığını sürdürmek.