Neden BUTGEM

  •  Sanayiye , beklentileri doğrultusunda ‘Sanayici Gözüyle’ personel yetiştirebilmek ,
  •  Günümüz koşullarının gereği olarak ; çalışanların istihdamda sürekli kalabilmesi için yaşam boyu eğitim ile desteklenme ihtiyacı ,
  •  Bireylerin istihdam edilebilirlik derecesinin arttırılmasının günümüz teknolojisine uygun, esnek ve pratik teknik eğitimle sağlanabilir olması,
  •  Sanayiciden gelen, markalaşmaya yönelik tasarım eğitimi talebi ve bu eğitime zemin oluşturacak, teorik ve teknik eğitim ihtiyacı,
  •  Gençlerin; bilgi çağına ayak uydurarak ve ileri teknolojiyi kullanarak meslek edinme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme ihtiyaçları,
  •  Global dünya ekonomisinde,  her türlü temel prensip işletme davranışında ölçülebilir verimlilik değerlerinin aranması gereği olarak ; bu aklı yaşatarak, firmasını taşıyabilecek uzman atölye işgücünün yetişmesidir .