İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarların Kurulması, Uygulamaların Geliştirilmesi Projesi için Mal Alımı İhalesi ve Hizmet Alımı İhalesi

MAL ALIMI İHALESİ ve HİZMET ALIMI İHALESİ
BURSA TİCARET ve SANAYİ ODASI Eğitim Vakfı –BUTGEM, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR/41/19/MEG/0021 No lu İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarların Kurulması, Uygulamaların Geliştirilmesi Projesi için 1 adet Mal Alımı İhalesi ve 1 adet Hizmet Alımı İhalesi olmak üzere 2 adet ihale gerçekleştirilecektir.
İhalelerin Kapsamı: Mal Alımı İhalesi, Hizmet Alımı İhalesi
İhalelere katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyaları, BTSO Eğitim Vakfı BUTGEM- Demirtaş organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. Çiğdem 2 sok No:1 Osmangazi/BURSA adresinden, www.butgem.org.tr ve www.bebka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir. 
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.butgem.org.tr ve www.bebka.org.tr ‘de yayınlanacaktır.
Teklifler; Mal Alımı İhalesi için 05/02/2021 tarihinde saat 14:00’da,
Hizmet Alımı İhalesi için 05/02/2021 tarihinde saat 15:30’da,
BTSO Eğitim Vakfı-BUTGEM Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. Çiğdem 2 sok No:1 Osmangazi/BURSA adresinde yapılacak oturumlarda açılacaktır.
İrtibat Kişisi:  Hilal YILDIRIM
İrtibat Telefonu:  0 224 261 12 11/141


Hizmet Alımı İhale Teklif Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız
Mal Alımı İhale Teklif Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız